لوله گالوانیزه

لوله ای که با روی مذاب پوشش داده میشود لوله گالوانیزه می گویند