لوله گالوانیزه

لوله ای که با روی مذاب پوشش داده میشود لوله گالوانیزه می گویند . جنس لوله ی گالوانیزه از آهن سفید نورد شده که درز آن توسط دستگاه درز جوش بهم جوش داده شده است . سپس لوله را در فلز روی مذاب فرو  میبرند . عموما لوله گالوانیزه به دو صورت سبک و متوسط تولید میشود.