شیر پروانه ای گیربکسی فاراب

شیر پروانه ای (Butterfly valve) گونه ای از شیر های صنعتی است

که در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره ای یا مسطتیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد ،

جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده میشود.

 • سایز (ENCH) (MM)
 • “2 (50 MM)
 • “21/2 (65 MM)
 • “3 (80 MM)
 • “4 (100 MM)
 • “5 (125 MM)
 • “6 (150 MM)
 • “8 (200 MM)
 • “10 (250 MM)
 • “12 (300 MM)
 • قیمت (ریال)
 • 10.300.000
 • 11.100.000
 • 12.500.000
 • 13.100.000
 • 14.800.000
 • 18.100.000
 • 22.800.000
 • 55.300.000
 • 58.700.000