برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • وزن (کیلوگرم)
 • 6
 • 8
 • 12
 • 17
 • 19
 • 25
 • 36
 • 44
 • قیمت (ریال)
 • 750،۰۰۰
 • 950،۰۰۰
 • 1480،۰۰۰
 • 1820،۰۰۰
 • 2050،۰۰۰
 • 2900،۰۰۰
 • 3400،۰۰۰
 • 4800،۰۰۰