برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز لوله
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • وزن (kg)
 • 9
 • 13
 • 20
 • 27
 • 32
 • 45
 • 67
 • 92
 • 135
 • قیمت (ریال)
 • 3.800.000
 • 4.800.000
 • 6.100.000
 • 11.000.000
 • 10.200.000
 • 13.900.000
 • 21.000.000
 • 27.500.000
 • 41.400.000