برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز لوله
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • وزن (kg)
 • 9
 • 13
 • 20
 • 27
 • 32
 • 45
 • 67
 • 92
 • 135
 • قیمت (ریال)
 • 3.000.000
 • 3.600.000
 • 4.500.000
 • 6.000.000
 • 7.000.000
 • 9.600.000
 • 15.000.000
 • 19.000.000
 • 29.500.000