برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز لوله
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • “5
 • “6
 • وزن لوله (کیلوگرم)
 • 6.5
 • 8
 • 12
 • 17
 • 20
 • 26
 • 44
 • 52
 • 66
 • 95
 • 135
 • قیمت لوله( ریال)
 • 2.500.000
 • 3.500.000
 • 4.900.000
 • 5.800.000
 • 6.800.000
 • 8.850.000
 • 13.050.000
 • 15.500.000
 • 23.800.000
 • 30.800.000
 • 48.750.000