شیر یکطرفه سیم

شیر یکطرفه (check valve) گونه ای از شیر های صنعتی است که در آن سیال تنها میتواند در یک جهت حرکت کند و در صورت برگشت سیال ، مسیر حرکت آن مسدود میشود.

کاربرد : پمپ ها ، جک های هیدرولیکی ، تجهیزات نیروگاهی وصنایع شیمیایی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز (Inch)
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • قیمت(ريال) دریچه ای PN16
 • 1,099,000
 • 1,452,000
 • 2,098,000
 • 2,812,000
 • 3,700,000
 • 5,012,000
 • 8,892,000
 • 11,380,000
 • 19,949,000
 • قیمت(ريال) فنری PN20
 • 713,000
 • 997,000
 • 1,530,000
 • 2,312,000
 • 2,202,000
 • 4,634,000
 • 9,862,000
 • 13,160,000
 • 20,984,000