شیر یکطرفه سیم

شیر یکطرفه (check valve) گونه ای از شیر های صنعتی است که در آن سیال تنها میتواند در یک جهت حرکت کند و در صورت برگشت سیال ، مسیر حرکت آن مسدود میشود.

این شیر ها در تجهیزات مختلف صنعتی مانن پمپ ها ، جک های هیدرولیکی ، تجهیزات نیروگاهی وصنایع شیمیایی کاربرد دارد.

شیر های یک طرفه در دو طرح اصلی به نام شیر یکطرفه لولایی و شیر یکطرفه فشاری ساخته میشوند.

در اکثر شیر ها محل ورود سیال به شیر مطرح نیست ولی در شیر یک طرفه سیال فقط از یک طرف می تواند وارد شود.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز (Inch)
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • قیمت(ريال) دریچه ای PN16
 • 1,099,000
 • 1,452,000
 • 2,098,000
 • 2,812,000
 • 3,700,000
 • 5,012,000
 • 8,892,000
 • 11,380,000
 • 19,949,000
 • قیمت(ريال) فنری PN20
 • 713,000
 • 997,000
 • 1,530,000
 • 2,312,000
 • 2,202,000
 • 4,634,000
 • 9,862,000
 • 13,160,000
 • 20,984,000