شیر یکطرفه دریچه ای میراب

شیر یکطرفه (check valve) گونه ای از شیر های صنعتی است که در آن سیال تنها میتواند در یک جهت حرکت کند

و در صورت برگشت سیال ، مسیر حرکت آن مسدود میشود.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت
  PN10-16
 • تماس بگیرید
 • 5,560,00
 • 6,520,000
 • 8,300,000
 • 10,080,000
 • 13,160,000
 • 17,960,000
 • 31,185,000
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید