شیر چاقویی میراب

شیر چاقویی میراب از نوع قابل نصب بین دو فلج لوله (ویفری) و دارا سیستم آب بندی یکطرفه میباشد

که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت
  PN10-16
 • تماس بگیرید
 • 14,560,000
 • 15,640,000
 • 18,560,000
 • 19,960,000
 • 23,410,000
 • 25,460,000
 • 40,350,000
 • 58,270,000
 • 70,140,000
 • 80,390,000
 • 111,140,000