شیر پروانه ای ویفری گیربکسی میراب

شیر پروانه ای (Butterfly valve) گونه ای از شیر های صنعتی است که در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره ای یا مسطتیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد ، جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده میشود.

ساختمان آن از یک بدنه معمولی و یک صفحه مدور که تقریبا در وسط قرار دارد تشکیل شده که کنترل آن دستی یا میتواند به وسیله فشار هوا یا برق باشد.

این نوع شیر نسبت شیر های دیگر از وزن و قیمت پایین تری برخوردار است.

کاربرد صنعتی آن در واحد های نفت و پتروشیمی و تاسیسات آب و فاضلاب متداول است ولی در تاسیسات حرارتی ، برودتی و تهویه مطیوع نیز کاربرد دارد.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت PN10
 • 6,250,000
 • 7,040,000
 • 7,290,000
 • 8,310,000
 • 8,750,000
 • 9,930,000
 • 12,550,000
 • 15,830,000
 • 36,870,000
 • 39,400,000
 • 61,600,000
 • 81,340,000
 • قیمت PN16
 • 6,450,000
 • 7,360,000
 • 7,510,000
 • 8,560,000
 • 9,010,000
 • 10,220,000
 • 12,930,000
 • 16,310,000
 • 37,980,000
 • 40,580,000
 • 63,446,000
 • 86,760,000