شیر پروانه ای ویفری اهرمی میراب

شیر پروانه ای (Butterfly valve) گونه ای از شیر های صنعتی است

که در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره ای یا مسطتیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد ،

جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده میشود.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت PN10
 • 2,700,000
 • 3,370,000
 • 3,570,000
 • 4,500,000
 • 5,150,000
 • 6,210,000
 • 8,540,000
 • 11,480,000
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • قیمت PN16
 • 2,810,000
 • 3,510,000
 • 3,720,000
 • 4,640,000
 • 5,340,000
 • 6,460,000
 • 8,880,000
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید