برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز (inch)
 • “1/4
 • “3/8
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • قیمت (ريال) PN20
 • 713,000
 • 713,000
 • 967,000
 • 1,347,000
 • 1,842,000
 • 2,583,000
 • 3,458,000
 • 5,156,000
 • 8,180,000
 • 11,025,000
 • 21,339,000
 • قیمت (ريال) PN16
 • 807,000
 • 1,084,000
 • 1,452,000
 • 2,064,000
 • 2,844,000
 • 4,088,000
 • 6,936,000
 • 10,280,000
 • 17,784,000