برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • سایز (inch)
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • قیمت (ريال) PN16
 • 1,458,000
 • 2,103,000
 • 3,202,000
 • 4,445,000
 • 5,660,000
 • 8,072,000
 • 17,751,000
 • 22,602,000
 • 42,676,000
 • قیمت(ريال) PN10
 • 1,281,000
 • 1,585,000
 • 2,312,000
 • 3,264,000
 • 4,364,000
 • 6,436,000