شیر صافی سیم

شیر صافی جهت حذف کردن ضایعات موجود در سیال و به طور کلی برای فیلتراسیون سیال موجود در لوله به کار میرود.

سیال موجود در لوله با توجه به جهتی که روی بدنه صافی نشان داده شده است توری صافی میگزرد.

شیرآلات صافی برنجی سیم یکی از پر مصرف ترین شیرالات در سیستم های آب رسانی و بخار هستند

شیر های صافی چدنی در فشار های pn25 ، pn16 ، pn10 و pn40 تولید میشوند.

 • سایز(inch)
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • قیمت (ريال) بدون سرب
 • 1,004,000
 • 1,458,000
 • 2,312,000
 • 3,380,000
 • 4,162,000
 • 7,565,000
 • 12,805,000
 • 17,604,000
 • 32,008,000
 • قیمت (ريال) معمولی
 • 550,000
 • 783,000
 • 1,099,000
 • 1,780,000
 • 2,445,000
 • 4,016,000