شیر صافی تیپ Y میراب

شیر صافی جهت حذف کردن ضایعات موجود در سیال و به طور کلی برای فیلتراسیون در لوله به کار میرود.

 • سایز (inch)(mm)
 • “1(25)
 • “2(50)
 • “21/2(65)
 • “3(80)
 • “4(100)
 • “5(125)
 • “6(150)
 • “8(200)
 • “10(250)
 • “12(300)
 • “14(350)
 • “16(400)
 • قیمت PN10
 • “1(25)
 • 3,810,000
 • 5,330,000
 • 5,970,000
 • 7,710,000
 • 10,520,000
 • 16,180,000
 • 27,300,000
 • 42,940,000
 • 67,330,000
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید
 • قیمت PN16
 • “1(25)
 • 3,810,000
 • 5,330,000
 • 5,970,000
 • 7,710,000
 • 10,520,000
 • 16,180,000
 • 28,050,000
 • 44,780,000
 • 70,140,000
 • تماس بگیرید
 • تماس بگیرید