لوله گالوانیزه سفید سپنتا

لوله ای که با روی مذاب پوشش داده میشود لوله گالوانیزه می گویند .

جنس لوله ی گالوانیزه از آهن سفید نورد شده که درز آن توسط دستگاه درز جوش بهم جوش داده شده است . سپس لوله را در فلز روی مذاب فرو  میبرند . عموما لوله گالوانیزه به دو صورت سبک و متوسط تولید میشود.

برند سپنتا یکی از برترین برند های تولید لوله گالوانیزه در کشور میباشد.

 • سایز
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • سبک (کیلوگرم)
 • 6.3
 • 9.5
 • 12.5
 • 17
 • 21
 • 27
 • 37
 • 41
 • 63
 • قیمت (ریال)
 • 600،۰۰۰
 • 800،۰۰۰
 • 1،۱۸۰،۰۰۰
 • 1،۴۰۰،۰۰۰
 • 1،۷۰۰،۰۰۰
 • 2،۲۲۰،۰۰۰
 • 3،۳۰۰،۰۰۰
 • 3،۸۸۰،۰۰۰
 • 5،۸۰۰،۰۰۰
 • سنگین (کیلوگرم)
 • 8.5
 • 11.5
 • 15
 • 21
 • 23
 • 31
 • 44
 • 51
 • 72
 • قیمت (ریال)
 • 780،۰۰۰
 • 870،۰۰۰
 • 1350،۰۰۰
 • 1850،۰۰۰
 • 2،۱۰۰،۰۰۰
 • 3،۳۵۰،۰۰۰
 • 4،۰۰۰،۰۰۰
 • 4،۶۰۰،۰۰۰
 • 6،۶۰۰،۰۰۰