شیر های گازی سارا

شیر گازی سارا با ۴۰ سال گارانتی

فروش شیر های گازی از سایز “۱/۲ الی “۲

 • سایز (inch)
 • “1/2
 • “3/4
 • “1
 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • قفلی
 • قیمت (ريال)
 • 166,300
 • 259,900
 • 400,000
 • 736,000
 • 1,068,000
 • 1,440,000
 • 410,000