فلنج یا رینگ تخت

فروش انواع رینگ و فلنج ساده جهت کشاورزی