ارتعاشات صنعتی ایران

بهترین روش برای جلوگیری از انتقال لرزش , حرکت داخلی و حتی سر و صدای ایجاد شده در تجهیزات دینامیکی موجود در خط لوله از جمله کمپرسور , پمپ , فن , توربین و … استفاده از لرزه گیر ها است.

لرزه گیر ها برای جلو گیری از استهلاک در خط لوله و آسیب ندیدن تجهیزات به کار رفته در تاسیسات و بسیاری دیگر از این دست مشکلات را شامل میشود , به همین دلیل لرزه گیر ها تولید شده است.

لرزه گیرهای شرکت ارتعاشات صنعتی ایران با بیش از ۴۰ سال سابقه درخشان جزء بهترین برند های تولید شده در صنعت تولید ارتعاشات میباشد.

 • سایز

  اینچ

 • “11/4
 • “11/2
 • “2
 • “21/2
 • “3
 • “4
 • “5
 • “6
 • “8
 • مهاردار
  زرد ۱۰ بار
 • 4،۶۵۰،۰۰۰
 • 4،۸۵۰،۰۰۰
 • 5،۰۷۰،۰۰۰
 • 5،۲۷۰،۰۰۰
 • 6،۱۲۰،۰۰۰
 • 6،۵۴۰،۰۰۰
 • 7،۳۸۰،۰۰۰
 • 10،۳۳۰،۰۰۰
 • 12،۴۴۰،۰۰۰
 • مهاردار
  ابی۱۶ بار
 • 5،۴۹۰،۰۰۰
 • 5،۹۰۰،۰۰۰
 • 6،۹۶۰،۰۰۰
 • 7،۳۸۰،۰۰۰
 • 8،۲۳۰،۰۰۰
 • 9،۴۸۰،۰۰۰
 • 12،۳۳۰،۰۰۰
 • 14،۶۵۰،۰۰۰
 • 17،۹۱۰،۰۰۰
 • مهاردار
  قرمز ۱۰ بار
 • 6،۱۲۰،۰۰۰
 • 6،۳۲۰،۰۰۰
 • 7،۵۹۰،۰۰۰
 • 8،۲۳۰،۰۰۰
 • 8،۸۶۰،۰۰۰
 • 10،۳۲۰،۰۰۰
 • 13،۱۷۰،۰۰۰
 • 15،۸۰۰،۰۰۰
 • 19،۱۷۰،۰۰۰
 • مهاردار
  ابی قرمز
 • 6،۷۵۰،۰۰۰
 • 7،۳۸۰،۰۰۰
 • 8،۸۶۰،۰۰۰
 • 9،۲۸۰،۰۰۰
 • 10،۳۳۰،۰۰۰
 • 11،۸۰۰،۰۰۰
 • 15،۱۸۰،۰۰۰
 • 18،۲۳۰،۰۰۰
 • 22،۰۲۰،۰۰۰
 • مهاردار
  ۱۰ بار ۱۵۰
 • 6،۵۴۰،۰۰۰
 • 7،۱۷۰،۰۰۰
 • 8،۴۳۰،۰۰۰
 • 8،۸۶۰،۰۰۰
 • 9،۹۱۰،۰۰۰
 • 11،۳۹۰،۰۰۰
 • 14،۴۴۰،۰۰۰
 • 17،۳۸۰،۰۰۰
 • 21،۰۶۰،۰۰۰
 • مهار دار ۱۶بار ۱۵۰
 • 7،۸۱۰،۰۰۰
 • 8،۴۳۰،۰۰۰
 • 10،۱۲۰،۰۰۰
 • 10،۷۵۰،۰۰۰
 • 11،۸۰۰،۰۰۰
 • 13،۶۹۰،۰۰۰
 • 17،۳۸۰،۰۰۰
 • 20،۹۷۰،۰۰۰
 • 25،۳۸۰،۰۰۰