بازار این هفته مانیسمان مطابق با پیش بینی با افزایش قیمت در بعضی از سایز های رده ۴۰ و رده ۸۰ اغاز شد.دلیل این افزایش قیمت عدم موجودی در این سایز ها بوده است.ولی همچنان به دلیل نبود تقاضا و روند کاهشی قیمت دلار،در باقی سایز ها شاهد ثبات و کاهش ۱ الی ۲ درصدی بودیم و معاملات همچنان بر مبنای توافق صورت میگیرد.