اتصالات مانیسمان و درزدار

از اتصالات مهم در تاسيسات هاي مختلف ، مي توان به اتصالات جوشي مانيسمان اشاره داشت.

به اتصالات جوشي مانيسمان اتصالات بدون درز نيز گفته مي شود.

علت اين نام به اين دليل است که بدون هيچگونه درز جوشي آن ها توليد مي شوند.

اصطلاح انگليسي اتصالات جوشي مانيسمان (Seamless) مي باشد.

به طور کلي مي توان گفت اتصالات جوشي از دو بخش تشکيل شده است:

اتصالات درزدار و اتصالات بدون درز(مانيسمان)

فرايند توليد اين دو نوع اتصالات متفاوت مي باشد.

روش توليد اتصالات جوشي مانيسمان به شرح زير مي باشد:

از برش هاي فولادي استفاده مي شود که تحت اعمال شرايط و گذراندن مراحل مختلف مانند کشش،حرارت،غلطک و عبور از زره و نيروگاه هاي گريز از مرکز نهايتا اتصالات جوشي مانيسمان توليد مي شوند.

و با توجه به کاربرد هاي آن در مصارف مختلف درصد متريال و مواد اوليه سازنده آن متفاوت است و در نتيجه کيفيت هاي مختلفي دارند.

اتصالات جوشي مانيسمان شامل زانو،سه راه،کپ،چهارراه،سه راه تبديل ،تبديل هم